درباره ما

با آموزشگاه کامپیوتر میتا کرج آشنا شوید

نمی‌دانم” را به “هنوز نمی‌دانم” تغییر دهید.

(بیل گیتس)

دوره های مورد بحث در آموزشگاه میتا

در آموزشگاه میتا سعی کرده ایم کیفیت ، تجهیزات و سرفصل های آموزشی را فدای رقابت با سایر گروهها نکنیم و همین امر باعث شده ، دانشجویان بدون کوچکترین دغدغه ای با کلیه سرفصل های استاندار روز دنیا جدیدترین مباحث را یاد بگیرند

آکادمی آموزشهای تخصصی میتا

بعد از سالها تجربه در زمینه تدریس شبکه های کامپیوتری متناسب با نیاز بازار کار و تغییر سریع تکنولوژی مطمئن باشید شمارا در مسیر انتخاب صحیح قرار خواهیم داد.