24 بهمن

معرفی انواع رایانش ابری

معرفی انواع رایانش ابری رایانش ابری یا Cloud Computing که به آن ابر یا کلود می گوییم از موضوعات مهم و داغ در فناوری اطلاعات بخصوص مجازی سازی می باشد. …