04 آذر

برنامه نویسی کودکان با Microsoft Small Basic

یادگیری برنامه نویسی کودکان با کمک محیط توسعه یکپارچه مایکروسافت یادگیری کدنویسی به ویژه برای کودکان می‌تواند رعب آور باشد. یادگیری ساختار دستوری و فرامین پیچیده در کنار مفاهیم برنامه …