04 آذر

برنامه نویسی کودکان با Microsoft Small Basic

یادگیری برنامه نویسی کودکان با کمک محیط توسعه یکپارچه مایکروسافت یادگیری کدنویسی به ویژه برای کودکان می‌تواند رعب آور باشد. یادگیری ساختار دستوری و فرامین پیچیده در کنار مفاهیم برنامه …

02 آذر

برنامه نویسی برای کودکان

با استفاده از این گیم‌ها برنامه‌نویسی را  به کودکان خود آموزش دهید شروع یادگیری برنامه نویسی برای کودکان هیچ‌وقت دیر نیست. اما اگر می‌خواهید فرزند خود را تشویق به کدنویسی …