02 آذر

برنامه نویسی برای کودکان

با استفاده از این گیم‌ها برنامه‌نویسی را  به کودکان خود آموزش دهید شروع یادگیری برنامه نویسی برای کودکان هیچ‌وقت دیر نیست. اما اگر می‌خواهید فرزند خود را تشویق به کدنویسی …