24 بهمن

VOIP چیست؟

ویپ چیست ویپ (VOIP) یا Voice Over IP که به تلفن تحت شبکه نیز شهرت دارد به تکنولوژی و سرویس هایی اشاره دارد که با استفاده از بستر شبکه و …

11 دی

آشنایی با تجهیزات سیسکو

  سیسکو، ( برگزاری این دوزره در آکادمی میتا) که متعلق به یک کمپانی معروف آمریکایی است که در حوزه ساخت تجهیزات شبکه، تجهیزات مخابراتی وسایر محصولات شبکه با تکنولوژی های پیشرفته فعالیت …